Borowanie

Borowanie dyfuzyjne w proszkach polegający na nasycaniu dyfuzyjnym powierzchni stalowych lub węglikowych związkami na bazie boru np. węglikiem boru. Na powierzchni obrabianego przedmiotu tworzy się warstwa borków żelaza typu FeB lub Fe2B lub BC w zależności od obrabianego materiału. Proces prowadzony jest w specjalnych kontenerach, do których wkładane są obrabiane detale, a następnie obsypywane są przygotowanym proszkiem.

Proces umożliwia obrabianie detali o bardzo skomplikowanych kształtach w tym również powierzchni wewnętrznych typu otworów, kanałów itp. Proces prowadzony jest w zakresie temperatur 950 – 1050 oC w zależności od gatunku materiału. Następnie detal poddawany jest hartowaniu i odpuszczaniu w sposób typowy dla obrabianego materiału.

W wyniku obróbki powstała grubość warstwy zależy od czasu trwania procesu, na ogół wynosi 150 – 200 μm. Twardość warstwy zależy od obrabianego materiału i wynosi nie mniej niż 1200-1300 HV a dla niektórych stali do 1800 HV, dla wyrobów węglikowych powyżej 2000 HV. Warstwa zalecana w wyrobach, w których występuje znaczne zużycie przez tarcie.

Przykładowe zastosowania:

 • Noże do:
  • Cięcia papieru
  • Cięcia tworzyw sztucznych
  • Rozdrabniania odpadów w procesie recyclingu
 • Ciągadła do ciągnięcia drutu
 • Części maszyn w przetwórstwie tworzyw sztucznych np. ślimaki, podajnik itd.
 • Wnęki kokil do odlewów aluminiowych, mosiężnych a nawet żeliwnych
 • Wnęki matryc do prasowania na zimno i gorąco części stalowych, mosiężnych i aluminiowych
 • Części wirujące przy rozdrabnianiu ciał stałych w wodzie np. rozdrabniacze w pompach do zasysania nieczystości
 • Różnego typu formy, wykrojniki
 • Części maszyn tekstylnych
 • Części do sprzętu wojskowego