Oferta

W naszej ofercie znajdują się następujące technologie podwyższające właściwości użytkowe części maszyn, narzędzi i konstrukcji

Borowanie – dyfuzyjne nasycanie stali konstrukcyjnych i narzędziowych borem

Natryskiwanie detonacyjne – nanoszenie powłok niemożliwych do uzyskania przy wykorzystaniu innych procesów natryskiwania cieplnego

Oferowane przez naszą firmę usługi mają zastosowanie do części wymagających regeneracji lub podwyższenia właściwość użytkowych takich jak odporność na zużycie, wysoka twardość, odporność na kawitacje, erozje, korozję (w tym korozję wysokotemperaturową) itp.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania techniczne dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów w celu optymalizacji procesów i kosztów produkcji. Dostarczane Klientom kompleksowe rozwiązania cechuje najwyższa jakość oraz wysoki stopień zaawansowania technologicznego.